Homeopathie De Hardenbrink
Homeopathie De Hardenbrink Homeopathie De Hardenbrink: De Praktijk Homeopathie De Hardenbrink: Heel Gewoon Homeopathie De Hardenbrink: Informatie Homeopathie De Hardenbrink: De Verandering Homeopathie De Hardenbrink Homeopathie De Hardenbrink
Homeopathie De Hardenbrink Homeopathie De Hardenbroek Homeopathie De Hardenbroek

Homeopathie De Hardenbrink: Informatie

Afspraken
Consulten vinden plaats na telefonische afspraak. Meestal ben ik goed bereikbaar op weekdagen tussen 8.45 en 9.45. Soms echter, hoort u het bandje. Ik verzoek u in te spreken, dan bel ik zo spoedig mogelijk terug.
Afspraken kunnen ook per e-mail gemaakt worden.
Vaak zal ik vragen of u bij een arts geweest bent, voor een diagnose. Het is belangrijk, om die gegevens mee te nemen. Ook zal ik altijd wanneer ik extra gegevens nodig heb, u doorverwijzen naar een arts.
Deze samenwerking tussen arts en homeopaat is uiterst belangrijk, voor u zelf.

KvK nr. : 08196548

NVKH
Als Klassiek Homeopaat ben ik geregistreerd bij de NVKH ( www.nvkh.nl), een vereniging die bestaat uit meer dan 600 professionele klassiek homeopaten. Allemaal hebben wij een beroepsopleiding van minstens 6 jaar gevolgd. Wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen, zoals opgenomen in het systeem van de beroepsvereniging. Deze kwaliteitszorg behelst zowel de opleiding en nascholing, de beroepsethiek en de praktijkvoering.
Er zijn veel verzekeringsmaatschappijen die de Klassiek Homeopathische behandeling door NVKH-leden vergoeden. U kunt hierover informatie verkrijgen via uw zorgverzekering of u kunt uw polis raadplegen.
Door ons samenwerkingsverband met collega’s is ook in het weekend een van ons bereikbaar.

De NVKH valt onder de koepel RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg – rbcz.nu). Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met onvrede over de zorg of diensten. Zo is elke NVKH homeopaat op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) geregistreerd bij de Quasir (Quasir Groep - quasir.nl).

Aansprakelijkheid
De therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de homeopaat is het advies om dit eerst te bespreken met uw homeopaat. Als u er samen niet uitkomt, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het RBCZ. Uw behandelaar is onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Mocht u een klacht hebben dan kunt u hier lezen over de volgorde van handelen: Klachtafhandeling

Komt u er nog niet uit, vul dan dit formulier in: Klachtenformulier

Homeopathie De Hardenbrink
Homeopathie De Hardenbrink


Consultprijzen

1e consult               € 110,--
(ongeveer anderhalf uur)

Vervolgconsult         € 90,--
(ongeveer 3 kwartier)

Telefonisch consult   € 45,--
(overleg en zoeken naar een middel)

De kosten van het Klassiek Homeopathische medicijn zijn inbegrepen bij de consultprijs. Ook de begeleiding per telefoon of per e-mail is inbegrepen.

(Prijzen per 1-1-2023)

Homeopathie De Hardenbrink

Homeopathie De Hardenbrink | Jolly Determann | Klassieke Homeopaat | NVKH-Lid 02-0257 | Hardenbrinkweg 28 8071 SM | Nunspeet | Tel 0341- 264909 | E-mail info@homeopathie-dehardenbrink.nl

Homeopathie De Hardenbrink